Anasayfa » Gazze’de Sağlık Krizi Korkunç Seviyelere Ulaştı

Gazze’de Sağlık Krizi Korkunç Seviyelere Ulaştı

Gazze’de Sağlık Krizi Korkunç Seviyelere Ulaştı

Gazze’de sağlık krizi korkunç seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Mayıs ayının başından bu yana Rafah’ta bir milyondan fazla insan tekrar yerinden edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze’deki savaşın sağlık sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bir ICRC sahra hastanesi dışında Rafah’ta işleyen hastane kalmadı. En az 10.000 kişi Gazze’de sıkışmış durumda ve acilen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor, ancak dünyadaki birçok ülke yardım sunmaya hazır. Ürdün’de Gazze için Acil İnsani Müdahale üzerine düzenlenen son konferansta, sağlık hizmetlerinin korunması ve yardıma sürekli erişim için tutarlı çağrılarımızın hala karşılanmadığını vurguladık” 

Sudan’da 12 Milyon Kişi Yerinden Edildi 

“Sudan’da, çatışmanın 2023’ün başlarında tırmanmasından bu yana 12 milyon kişi yerinden edildi. Hartum, Darfur ve Kordofan bölgelerinin bazı bölgelerinde, insanlar hala yiyecek ve sağlık yardımından mahrum olduğundan, kıtlık riski yakın. Yaklaşık 2 milyon kişi felaket boyutunda açlığa düşme riskiyle karşı karşıya. Sağlık hizmetleri saldırı altında kalmaya devam ediyor. 21 Haziran’da, Kuzey Darfur’daki El Fasher’deki tek işleyen doğum hastanesi saldırıya uğradı ve şu anda yalnızca kısmen işliyor” 

Derhal Ateşkes Olmalı 

Bunlar, sağlık alanındaki siyasallaşmanın insani yardım çalışanlarını ciddi erişim kısıtlamalarıyla karşı karşıya bıraktığı ve milyonlarca erkek, kadın ve çocuğu yardımlardan mahrum bırakarak dayanılmaz acılar çekmesine neden olduğu Bölgemizin yürek parçalayıcı gerçekleridir. Devam eden insani felaketleri derhal ateşkesler ve barış için kalıcı çözümlerle sınırlamanın aciliyetini yeterince vurgulayamam. Gazze’deki savaşın bölgesel etkisi keskin bir şekilde tırmandıkça bu ihtiyaç daha da önemli hale geliyor. Akıl almaz derecede zor koşullara rağmen, ekiplerimiz kendi hayatlarını ve ruhsal iyiliklerini riske atarak teslimat yapmaya devam ediyor. Gazze içinde hastaları transfer etme ve hastanelere hayat kurtarıcı malzemeler sağlama misyonlarımız bu süre boyunca devam etti. Geçtiğimiz 8 ayda, sahadaki ekiplerimiz her bir insan hayatına değer vermenin ne anlama geldiğini gerçekten gösterdi. WHO’nun savunduğu değerleri savunma cesaretlerine hayranım.

  KLİMİK Derneği, Türk Doktora Öğrencisinin Başarısını Duyurdu

DSÖ, Güney Kordofan, Hartum ve El Gezira gibi Sudan’ın ulaşılması zor bölgelerine malzeme ulaştırdı. Bu yardım, diğer kritik öğelerin yanı sıra travma bakımı, kolera, sıtma ve yetersiz beslenme tedavisi için malzemeleri içeriyor. Göreve geldiğim günden bu yana geçen kısa sürede dokuz ülkeyi ziyaret ettim ve bu yıl en az bir kez 22 üye ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorum.

Ziyaretlerim sırasında benim için belirgin olan en büyük zorluklardan biri, sağlık sektörünün kapsamının ötesinde kalan birçok faktörün insanların sağlığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıydı. Siyasi çatışma, yoksulluk ve ekonomik gerileme, kitlesel yerinden edilme ve gıda ve su güvensizliği — tüm bu kesişen faktörler sağlık sonuçlarını olumsuz etkiliyor. Yine de felaket sonuçları ele almak için asıl sorumluluk sağlık aktörleri olarak bizim omuzlarımıza düşüyor.

Bölge genelinde sağlık yetkilileri, sağlık ortakları ve sağlık çalışanlarının kendileri, çok sınırlı kaynaklarla artan ihtiyaçlara yanıt vermede karşılaştıkları zorluklardan bahsettiler. Birçok ülkede, altyapıdaki hasarlar, yaptırımların ilaçlara ve tıbbi ekipmana erişim üzerindeki etkisi ve sağlık çalışanlarının güvensizlik nedeniyle kaçması, sağlık sistemlerini zayıflattı ve birçok insan acilen ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

Ziyaretlerim, sahadaki ihtiyaçların ve zorlukların ciddiyetini ortaya koyarken, ortak iyilik için bir araya geldiğimizde ortaya çıkabilecek olumlu etkiyi de bana gösterdi: UNICEF Bölge Direktörü Sanjay Wijesekera ile Afganistan’a yaptığım ziyarette, Afganistan’ın güney bölgesinde evden eve aşılama kampanyaları yetkilendirildi. Bu diyalog, sağlık konularında iş birliklerini güçlendirmek için yeniden bir araya gelen İran, Pakistan, Irak ve Afganistan’ı içeren G5 grubunun daha geniş çabalarının bir parçasıdır. G5 grubu, insan kapasitesinin geliştirilmesine odaklanarak, bölgedeki sağlık sistemlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve etkinliği için kilit öneme sahip olan gelecekteki sağlık işgücüne yatırım yapmaktadır.

  Kayseri'deki Olaylarla İlgili Ali Yerlikaya'dan Açıklama

Bölgeye verilen desteğin Bölgeden kaynaklanması benim için hayati önem taşıyor: tıbbi malzemelerin hizmet etmesi gereken kişilere etkin ve adil bir şekilde ulaşması; Bölgede değer verilen, korunan ve kalmaya teşvik edilen güçlü bir sağlık personeli yetiştirmemiz; ve madde kullanımı sorununun – toplum sağlığına zarar veren, ihmal edilmiş ve tabu bir konu – bireyleri ve toplumları korumak için doğrudan ele alınması.

Herkes İçin Güvenilir Sağlıklı Bir Yaşam 

Kapatmadan önce, Bölgemiz için artık yaygın bir ifade olan “muhtaç milyonlar”ın gerçek bir insan maliyeti olduğunu hatırlamamızı istiyorum. Bu milyonların içinde hayatını kurtarmak için kaçan hamile, aç bir kadın, savaşta yetim kalmış bir çocuk; çocuğunun vücudunun yiyecek olmadan zayıflayıp şekil değiştirmesini izleyen, büyüttükleri çocuktan neredeyse tanınmaz hale gelen bir ebeveyn var. Bu bireylerin her birinin daha iyi bir yaşam istediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Geçmişi geri alamayız veya kayıpları göz ardı edemeyiz ancak DSÖ olarak, bugünü mümkün olduğunca katlanılabilir kılmak, herkes için onurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sağlamak ve daha iyi gelecekleri yeniden inşa etmek için yorulmadan çalışmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.