Anasayfa » Adalet Bakanlığının Reddettiği Bilgi Edinme Talebine, Yargıdan Olumlu Karar!

Adalet Bakanlığının Reddettiği Bilgi Edinme Talebine, Yargıdan Olumlu Karar!

Adalet Bakanlığının Reddettiği Bilgi Edinme Talebine, Yargıdan Olumlu Karar!

Türk Eğitim-Sen’in Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucunda rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanmasında yapılacak ödemelerin hesaplanma şekli ve kriterleri hakkında bilgi talep edildi. Bu talep, ödeme işlemlerinin dosya başına olup olmadığı, başvuru gerekip gerekmediği ve geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı konularını içeriyordu.

Adalet Bakanlığı bu başvuruya cevap vermeyerek talebi zımnen reddetti. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen, konuyu yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, 2024/182 E. ve 2024/626 K. sayılı 30.04.2024 tarihli kararla yargı, talebi haklı buldu.

Mahkeme: “Bilgi Edinme Herkes İçin Bir Haktır”

Mahkeme kararında, bilgi edinmenin herkes için bir hak, bilgi vermenin ise kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğuna dikkat çekildi. Kurumların, bu yükümlülüklerini yerine getirirken yalnızca kanunun istisna saydığı durumları gözetmesi gerektiği vurgulandı. Davacının talebinin, kurumun elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelerden oluştuğu belirtildi. Dolayısıyla, bu talep 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 7’nci maddesi kapsamında değerlendirilerek bilgi edinme hakkı kapsamında kabul edildi. Mahkeme, talebin bilgi edinme hakkının sınırlarını belirleyen istisnalara da girmediğini belirterek, Adalet Bakanlığı’nın bilgi vermemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi. (Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  MEB'in Maarif Modeline 67 Bin Görüş Geldi