Anasayfa » Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İntern Doktorlara Toplantı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İntern Doktorlara Toplantı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İntern Doktorlara Toplantı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern doktorları ile TTB ve Tabip Odaları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Antalya Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. H. Can Ertürk’ün katıldığı bilgisi verildi.

İntern doktorlara bilgi aktarımı

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor? konularında bilgi aktarımı yapıldı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

  Sokak Hayvanlarını Tecrit ve Katliam Odaklı Yasa Tasarısına Hayır!