Anasayfa » Ankara Tabip Odası’ndan Yüksek Sıcaklarda İşçi Sağlığı Konulu Bilgi Notu

Ankara Tabip Odası’ndan Yüksek Sıcaklarda İşçi Sağlığı Konulu Bilgi Notu

Ankara Tabip Odası’ndan Yüksek Sıcaklarda İşçi Sağlığı Konulu Bilgi Notu

Aşırı sıcakta çalışmaktan kaynaklı işçi sağlığı sorunları iş kazaları ve iş cinayetlerinin nedenleri arasındadır. İzlenecek yol ile ilgili bilgi notunda şu maddelere yer verildi: 

• Sıcak çarpması, kas ağrısı-yıkımı, sıcak baygınlığı yaşayan işçilere işyerlerinde acil yardımda bulunulduktan sonra en yakın hastane veya sağlık kurumuna nakledilmesi gereklidir.

• Güneş altında, yüksek ısı ve nemli ortamda, havalandırma tertibatının olmadığı ve yetersiz olduğu mekânlarda üretim faaliyetleri işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında gözden geçirilmelidir.

• İşçilere dolaşım sisteminde sorunlara yol açmayacak, vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı, teri dışarı atan, ince malzemeden yapılmış giysiler ve koruyucu ekipmanlar tedarik edilmelidir.

• Çalışanların serinlemesi ve su içmeleri için mola süreleri yeniden düzenlenmeli ve işyerlerinde sebil gibi su/sıvı kaynaklarına erişimi kolaylaştırılmalıdır.

• İşyerlerinin sıcaklık ve termal konfor kontrolü ile iklimlendirme sistemleri bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. Aşırı sıcaklık tespit edildiğinde üretime derhal ara verilmelidir.

• Ocak, döküm, kaynak makinesi gibi yüksek ısılı ortamlarda uzun süre çalışan işçilerin serinlemesi, vücut sıcaklıklarının düşmesi için mola süreleri uzatılmalı ve sıklaştırılmalıdır. Ağır işkollarında çalışan işçilerin iş bitiminde duş/banyo yapabilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır.

• Hükümet; Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı olmak üzere yetkililerce, “sıcak sağlık eylem planı” hayata geçirilmelidir. İşyerlerinde denetimler yapılmalı ve çalışma süreleri düşürülmelidir. Çalışma saatleri, işçilerin fizyolojik ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

  25 Yıldır Gaziantep'te, 10 Bini Aşkın Doğuma Tanıklık Etti